Hải Sản 79 - Hoàng Cầu
Nhà hàng
Hải Sản 79 - Hoàng Cầu
79 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội
20,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0