Hải Sư - Cơm Niêu Singapore
Nhà hàng

Hải Sư - Cơm Niêu Singapore

111 K1 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0