Hải Sư - Cơm Niêu Singapore
Nhà hàng
Hải Sư - Cơm Niêu Singapore
111 K1 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 21:00
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0