Halloween Ice Cream
Café/Dessert -Chi nhánh
Halloween Ice Cream
Tầng 1 Co.op Mart Hoàng Mai, 609 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
09:00 - 22:00
7,000 - 49,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0