Nhà hàng -Chi nhánh
HealthWich Vietnam - Tô Ngọc Vân
26 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
10,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0