Heekcaa By Heytea - Kim Mã
Café/Dessert -Chi nhánh
Heekcaa By Heytea - Kim Mã
77 Kim Mã, P. Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
09:00 - 22:00
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0