Henrietta Coffee, Tea & Bakery
Café/Dessert

Henrietta Coffee, Tea & Bakery

146 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
25,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0