Henrietta Coffee, Tea & Bakery
Café/Dessert
Henrietta Coffee, Tea & Bakery
146 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
09:00 - 22:45
25,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0