Highland CaCao - Đội Cấn
Café/Dessert

Highland CaCao - Đội Cấn

293 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 59,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0