Highlands Coffee - Five Star Kim Giang
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Five Star Kim Giang

2 Kim Giang, P. Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:45
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0