Highlands Coffee - Savico Long Biên
Café/Dessert -Chi nhánh
Highlands Coffee - Savico Long Biên
Tầng 1, TTTM Savico Megamall, 7-9 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0