Hikit Tea - Trà Sữa Đài Loan - Định Công Hạ
Café/Dessert

Hikit Tea - Trà Sữa Đài Loan - Định Công Hạ

183 Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 29,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0