Hoa Chanh Coffee - Chuỗi Cà Phê Cư Bao - Khâm Thiên
Café/Dessert -Chi nhánh

Hoa Chanh Coffee - Chuỗi Cà Phê Cư Bao - Khâm Thiên

406 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
18,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0