Hoa Quả Sấy Tề Hùng - Kim Giang - Shop Online
Shop Online

Hoa Quả Sấy Tề Hùng - Kim Giang - Shop Online

2 Ngõ 212 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội
09:00 - 21:00
120,000 - 240,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0