Hoan Boulangerie Bakery
Tiệm bánh

Hoan Boulangerie Bakery

49 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0