Hồng Hạc - Hải Sản Tươi Sống - Linh Đường
Nhà hàng -Chi nhánh
Hồng Hạc - Hải Sản Tươi Sống - Linh Đường
38 Linh Đường, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
250,000 - 550,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0