Hương Liên - Bún Chả & Nem Cua Bể - Bún Chả Obama
Quán ăn -Chi nhánh
Hương Liên - Bún Chả & Nem Cua Bể - Bún Chả Obama
24 Lê Văn Hưu, Hai Ba Trung District, Hà Nội
40,000 - 60,000
Phí giao hàng
8,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0