Hương Vị Việt - Hải Sản & Đồ Đông Lạnh
Shop/Cửa hàng

Hương Vị Việt - Hải Sản & Đồ Đông Lạnh

107E7 Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
08:00 - 21:00
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0