Huyền Vi - Sinh Tố & Cà Phê
Café/Dessert

Huyền Vi - Sinh Tố & Cà Phê

5 Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0