Huyền Vi - Sinh Tố & Cà Phê
Café/Dessert
Huyền Vi - Sinh Tố & Cà Phê
5 Đinh Liệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:30
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0