iPizza - Pizza & Pasta - Shop Online
Shop Online
iPizza - Pizza & Pasta - Shop Online
62 Ngõ 87 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
09:30 - 20:00
80,000 - 170,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0