Isushi Triệu Việt Vương - Nhà Hàng Buffet Nhật Bản
Buffet -Chi nhánh

Isushi Triệu Việt Vương - Nhà Hàng Buffet Nhật Bản

158 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
50,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0