Tào Phớ Jellybean - Quang Trung
Café/Dessert -Chi nhánh

Tào Phớ Jellybean - Quang Trung

28 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 21:30
12,000 - 19,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0