Tào Phớ Jellybean - Quang Trung
Café/Dessert -Chi nhánh
Tào Phớ Jellybean - Quang Trung
28 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 19:00
12,000 - 19,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0