Jollibee - AEON Mall Long Biên
Nhà hàng -Chi nhánh
Jollibee - AEON Mall Long Biên
Tầng 3, AEON Mall Long Biên, 27 Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0