Jouri Dessert & Tea
Café/Dessert

Jouri Dessert & Tea

10 Khúc Hạo, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
08:00 - 22:00
30,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0