Quán ăn -Chi nhánh

K - Food - Hoàng Đạo Thúy

Tòa Nhà 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0