K - Food - Royal City
Quán ăn -Chi nhánh

K - Food - Royal City

Tầng 1, L1 R3, Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0