Kampong Chicken House - Đào Tấn
Nhà hàng -Chi nhánh
Kampong Chicken House - Đào Tấn
16 Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
10:30 - 14:30 | 17:30 - 22:00
30,000 - 89,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0