Kampong Chicken House - Lò Đúc
Nhà hàng -Chi nhánh
Kampong Chicken House - Lò Đúc
107 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
89,000 - 89,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0