Kem Baskin Robbins - Lý Thường Kiệt
Café/Dessert -Chi nhánh
Kem Baskin Robbins - Lý Thường Kiệt
60A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0