Kem Dừa Hàng Than
Món Việt, Món Thái -Chi nhánh
Kem Dừa Hàng Than
29 Hàng Than, Quận Ba Đình, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 28,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0