Gà Rán KFC - Cầu Giấy
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà Rán KFC - Cầu Giấy

372 - 374 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 110,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0