Gà Rán KFC - Cầu Giấy
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Cầu Giấy
372 - 374 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
09:00 - 23:00
50,000 - 110,000
Phí giao hàng
200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0