Gà Rán KFC - Hoàng Quốc Việt
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Hoàng Quốc Việt
106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
50,000 - 110,000
Phí giao hàng
1,250đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
1,250đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0