Gà Rán KFC - Lạc Long Quân
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Lạc Long Quân
481 Lạc Long Quân, P. Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
50,000 - 110,000
Phí giao hàng
200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0