Gà Rán KFC - Trung Hoà
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Trung Hoà
Số 1, Lô 13B, KĐT Mới Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
30,000 - 88,000
Phí giao hàng
200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0