Gà Rán KFC - Trung Hoà
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Trung Hoà
Số 1, Lô 13B, KĐT Mới Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 88,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0