King BBQ - Đào Tấn
Quán ăn

King BBQ - Đào Tấn

109 Đào Tấn, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
45,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0