La Vista Café - Bồ Hỏa
Café/Dessert
La Vista Café - Bồ Hỏa
B27 Khu Bồ Hỏa, P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
07:30 - 22:00
40,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0