Lẩu Đức Trọc - Phó Đức Chính
Quán ăn -Chi nhánh
Lẩu Đức Trọc - Phó Đức Chính
69 Phó Đức Chính, Quận Ba Đình, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 159,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0