Le Soleil Cafe
Café/Dessert
Le Soleil Cafe
V5A - 30 Victoria, KĐT Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội
07:00 - 22:00
20,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0