Lò Xo - Coffee & Bakery
Café/Dessert
Lò Xo - Coffee & Bakery
10 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
08:00 - 22:30
20,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0