Lofita - Healthy Drinks & Foods - Hào Nam
Café/Dessert -Chi nhánh

Lofita - Healthy Drinks & Foods - Hào Nam

36 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
7lượt đánh giá từ Now
40,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0