Lòng Chần Cháo - Đào Duy Từ
Quán ăn
Lòng Chần Cháo - Đào Duy Từ
4 Đào Duy Từ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
30,000 - 66,000
Phí giao hàng
8,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0