Long Vi Dung - Nộm, Nem, Bánh Bột Lọc
Quán ăn -Chi nhánh
Long Vi Dung - Nộm, Nem, Bánh Bột Lọc
23 Hồ Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0