My Bakery - Bánh Sinh Nhật & Bánh Trứng Gà Non Online
Shop Online -Chi nhánh
My Bakery - Bánh Sinh Nhật & Bánh Trứng Gà Non Online
37 Ngõ Quan Thổ 1, Quận Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:30
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0