Myzing Coffee
Café/Dessert
Myzing Coffee
G01 Mặt Tiền TTTM Discovery, 302 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0