Nắng Juice - Nước Ép & Trà Trái Cây
Café/Dessert

Nắng Juice - Nước Ép & Trà Trái Cây

8 Hàng Rươi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
50+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0