Nem Chua Chế Linh - Shop Online
Yêu thích
Shop Online -Chi nhánh

Nem Chua Chế Linh - Shop Online

12 Ngõ 252 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0