Nét Huế - Hàng Bông
Nhà hàng -Chi nhánh
Nét Huế - Hàng Bông
198 Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0