Ngầu Coffee - Giảng Võ
Café/Dessert
Ngầu Coffee - Giảng Võ
62 Ngõ 149 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
08:00 - 22:00
30,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0