Ngầu Coffee - Giảng Võ
Café/Dessert

Ngầu Coffee - Giảng Võ

62 Ngõ 149 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
30,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0