Ngọc Thạch Quán - Phố Xốm
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Ngọc Thạch Quán - Phố Xốm

Ki Ốt B22 Công Ty Giống Cây Trông, Ba La, Hà Đông, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0