Nộm Bố Già
Ăn vặt/vỉa hè
Nộm Bố Già
1 Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0