New York Bar
Nhà hàng, Bar/Pub
New York Bar
38 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
50,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0