Ốc Chị Lệ - Cửa Bắc
Quán ăn
Ốc Chị Lệ - Cửa Bắc
88 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
14:00 - 22:00
15,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0