Ốc Chị Lệ - Cửa Bắc
Quán ăn

Ốc Chị Lệ - Cửa Bắc

88 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0